Menu Zamknij

Realizacje

Nasze realizacje

Najciekawsze projekty, które zrealizowaliśmy w ostatnim czasie.

2023

Przebudowa drogi gminnej Bobra Wielka – Chilmony

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B Wasilków - Dąbrówki w zakresie budowy drogi dla rowerów i pieszych.

Budowa budynki inwentarskiego o obsadzie 127 DJP- obsługa geodezyjna.

2022

Przebudowa ciągu komunikacyjnegoNietupa – Szaciły – Kruszyniany - obsługa geodezyjna.

Obsługa geodezyjna - Przebudowa drogi gminnej nr 104938B w miejscowości Łaźnisko

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103587B (Kudrawka Synkowce) - obsługa geodezyjna.

Obsługa geodezyjna - przebudowa ul. Granicznej i Spółdzielczej w Krynkach

Budowa sieci ciepłowniczej w Sokółce - obsługa geodezyjna w 2022r.

Okresowe pomiary pionowości dostrzegalni przeciwpożarowych w nadleśnictwie Czarna Białostocka

Geodezyjna obsługa budowy ul. Norwida w Sokółce

Geodezyjna obsługa inwestycji "Przebudowa układu komunikacyjnego ulic gminnych Grodzieńska i Polna w Krynkach"

Geodezyjna obsługa budowy 3 budynków inwentarskich - kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Budowa kompleksu magazynowo-suszarniczego wraz z infrastrukturą techniczną

2021

Budowa budynku biurowego MPWiK w Sokółce

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Sokółka.

Budowa budynku usługowego, 3
budynków magazynowych, 4 wiat, wagi najazdowej, obiektów małej
architektury z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,
rozbiórką 2 budynków inwentarskich.

Przebudowa drogi gminnej nr 103606B Jacowlany-Racewo-Poganica

Przebudowa drogi gminnej nr nr 131129B i nr 131130B w Suchowoli

2020

Remont drogi wojewódzkiej nr 674 na odcinku 3+600 do 7+000 w miejscowości Stara Kamionka

Budowa stacji bazowej SKL4471B Jeziorek

Geodezyjna obsługa budowy 8 budynków inwentarskich - kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przebudowa dróg gminnych

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki

2019

Obsługa geodezyjna rozbudowy przejścia granicznego w Kuźnicy

Obsługa budowy minigalerii handlowej przy ul. Lotników Lewoniewskich w Sokółce