Menu Zamknij

Realizacje

Nasze realizacje

Najciekawsze projekty, które zrealizowaliśmy w ostatnim czasie.

2022

Geodezyjna obsługa budowy 3 budynków inwentarskich - kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą3

Budowa kompleksu magazynowo-suszarniczego wraz z infrastrukturą techniczną

2021

Budowa budynku biurowego MPWiK w Sokółce

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Sokółka.

Budowa budynku usługowego, 3
budynków magazynowych, 4 wiat, wagi najazdowej, obiektów małej
architektury z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,
rozbiórką 2 budynków inwentarskich.

Przebudowa drogi gminnej nr 103606B Jacowlany-Racewo-Poganica

Przebudowa drogi gminnej nr nr 131129B i nr 131130B w Suchowoli

2020

Remont drogi wojewódzkiej nr 674 na odcinku 3+600 do 7+000 w miejscowości Stara Kamionka

Budowa stacji bazowej SKL4471B Jeziorek

Geodezyjna obsługa budowy 8 budynków inwentarskich - kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przebudowa dróg gminnych

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki

2019

Obsługa geodezyjna rozbudowy przejścia granicznego w Kuźnicy

Obsługa budowy minigalerii handlowej przy ul. Lotników Lewoniewskich w Sokółce