Menu Zamknij

Zakres usług

Omnia znaczy wszystko. Realizujemy prace z zakresów 1, 2 i 4, a także 3 i 5. Podejmujemy się niestandardowych pomiarów i opracowań. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Mapy do celów projektowych

Niezbędne przy każdej inwestycji wymagającej pozwolenia, są podkładem dla wszystkich projektów. Oferujemy produkty w wersjach analogowych oraz cyfrowych. Wykonujemy je zgodnie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami. Zawsze udostępniamy wersję w formacie .dxf lub .dwg.

Tyczenia

Przeniesienie punktów z projektu do świata rzeczywistego. Tyczymy przy użyciu technik klasycznych i satelitarnych. Obsługujemy wszystkie rodzaje budynków, budowli i infrastruktury.

Pomiary inwentaryzacyjne

Wykonywane zwykle po zakończeniu budowy nowych budynków, budowli oraz instalacji technicznych. Ich celem jest zaktualizowanie mapy zasadniczej prowadzonej przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej o nowo powstałą infrastrukturę. Niezbędne do zakończenia inwestycji i oddania obiektu do użytkowania.

Rozgraniczenia i wznowienia znaków granicznych

Celem postępowania rozgraniczeniowego jest ustalenie przebiegu granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Wykonuje się je, gdy granice nie zostały nigdy ustalone lub stały się sporne. Jeśli zaś granice były kiedykolwiek wcześniej ustalone i utrwalone, ale z jakiegoś powodu ich przebieg stał się nieznany - wykonuje się wznowienie znaków granicznych. Wyznaczone punkty graniczne zawsze stabilizujemy słupami betonowymi z podcentrem, chyba, że teren na to nie pozwala.

Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład.

Więcej o podziałach

Obsługa inwestycji

Prowadzimy obsługę wszystkich inwestycji wymagających zakresu 4. Dotyczy to zarówno obiektów kubaturowych jak i infrastruktury komunikacyjnej czy budowli technicznych.

Pomiary kontrolne

Pomiary pionowości, prostoliniowości wież, kominów, suwnic i innych budowli.

Pomiary powierzchni i objętości

Wykonujemy pomiaru powierzchni i objętości wyrobisk i hałd. Aktualnie wykonujemy je metodami tachimetrycznymi i satelitarnymi.

Osnowy geodezyjne

Realizujemy pomiary osnowy metodami tachimetrycznymi jak i satelitarnymi statycznymi.

Wyrównania sieci

Specjalizujemy się w wyrównaniach ciągów scaleniowych, które wykorzystujemy do rozgraniczeń i wznowień znaków. Oczywiście wykonujemy także wyrównania sieci geodezyjnych 3D, 2D, 1D, sieci zintegrowanych, osnów hybrydowych. Wykorzystujemy oprogramowanie zarówno komercyjne jak i autorskie.

Transformacje współrzędnych

Oferujemy wykonanie transformacji współrzędnych pomiędzy dowolnymi geodezyjnymi układami.

Aplikacje/skrypty/wtyczki geodezyjne

Na specjalne zamówienie tworzymy oprogramowanie geodezyjne służące głownie do przetwarzania danych pomiarowych i współrzędnych. Jeżeli potrzebujesz aplikacji/skryptu do transformacji/wyrównania/zmiany formatu możesz się do nas zgłosić. Tworzymy na platformę Windows w języku C#.

Omnia is Life

Wszystko inne

Numeryczne Modele Terenu TIN i GRID, wsady sterujące do maszyn, pomiary fotopunktów, scalenia, mapy do niestandardowych celów prawnych (np. zasiedzenia), wszystko, co tylko nadaje się do pomierzenia, przetworzenie dowolnych danych pomiarowych z dowolnych instrumentów. Wszystko, z czym sobie nie radzi nikt inny być może znajdzie rozwiązanie tutaj. Niestandardowe zadania wymagają nieszablonowego podejścia. Zapraszamy do kontaktu.

Omnia possibilia sunt

Dlaczego nigdzie nie ma podanych cen?!?!?

Nie da się łatwo wycenić prac geodezyjnych bez poznania lokalizacji i specyfikacji prac, dostępnych materiałów, ilości potrzebnych wyjazdów w teren i wielu innych czynników.

Zachęcamy do kontaktu w celu indywidualnej wyceny prac.